Tags: đặc sản vùng miền

Công ty DASAVINA tham gia Hội chợ Cung thể thao Quần Ngựa ngày 27/12 sắp tới

Nhằm hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ ngày 27/12/2016 đến ngày 1/1/2017 Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tiến hành tổ chức tuần lễ Hội chợ Tự hào hàng Việt Nam và Sản phẩm truyền thống 2016. Hội chợ sẽ diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa,…