Quá trình vận chuyển rươi tươi từ Tứ Kỳ đến Hà Nội

[View full size]
 
Nhân viên công ty tiến hành bắt rươi khi con nước rút
 
 
 
Call Now