Câu chuyện làm giàu từ con rươi, con cáy của người dân An Thanh, Tứ Kỳ

Anh Hời đã từng bán nhà mua đất nuôi rươi

Anh Hời đã từng bán nhà mua đất nuôi rươi

[View full size]
 
Anh Hời đã từng bán nhà mua đất nuôi rươiMỗi vụ anh em anh Hời thu hơn tỷ tiền rươi
 
 
 
Call Now