Post Tagged with: "đặc sản rươi Tứ Kỳ Hải Dương"

Rươi cấp đông Tứ Kỳ – Hải Dương

Rươi cấp đông Tứ Kỳ – Hải Dương

Con rươi là đặc sản nổi tiếng của người dân Tứ Kỳ – Hải Dương, mỗi năm chỉ có một […]

 
 
 
 
 
Gọi