Độc đáo với món rươi chiên xù

"Làm lông" cho con rươi là khâu bắt buộc

“Làm lông” cho con rươi là khâu bắt buộc

[View full size]
 
"Làm lông" cho con rươi là khâu bắt buộc
 
 
 
Call Now