Đặc sản rươi Hải Dương

Chả rươi

Chả rươi

[View full size]
 
Con rươiRươi có thể dài tới hàng métChả rươi
 
 
 
Call Now