Tết đến thưởng thức cá kho làng Vũ Đại

Cá kho trong suốt 12 tiếng đồng hồ mới cho ra sản phẩm

Cá kho trong suốt 12 tiếng đồng hồ mới cho ra sản phẩm

[View full size]
 
Cá kho trong suốt 12 tiếng đồng hồ mới cho ra sản phẩmTết đến phải thưởng thức cá kho làng Vũ Đại
 
 
 
Call Now