Tết đến thưởng thức cá kho làng Vũ Đại

Tết đến phải thưởng thức cá kho làng Vũ Đại

Tết đến phải thưởng thức cá kho làng Vũ Đại

[View full size]
 
Cá kho trong suốt 12 tiếng đồng hồ mới cho ra sản phẩmTết đến phải thưởng thức cá kho làng Vũ Đại
 
 
 
Call Now