Món sấu dầm “gây thương nhớ” của mùa thu Hà Nội

Sấu chín dầm dễ dàng được tìm thấy trên các con phố khi Hà Nội vào thu

Sấu chín dầm dễ dàng được tìm thấy trên các con phố khi Hà Nội vào thu

[View full size]
 
Sấu chín dầmSấu chín dầm dễ dàng được tìm thấy trên các con phố khi Hà Nội vào thu
 
 
 
Call Now