Món sấu dầm “gây thương nhớ” của mùa thu Hà Nội

Sấu chín dầm

Sấu chín dầm

[View full size]
 
Sấu chín dầmSấu chín dầm dễ dàng được tìm thấy trên các con phố khi Hà Nội vào thu
 
 
 
Call Now