Đậm đà bát bún cá rô đồng Hải Dương

Ngoài bún thì còn có thể nấu cá rô với bánh đa

Ngoài bún thì còn có thể nấu cá rô với bánh đa

[View full size]
 
Bún cá rô đồng Hải DươngNgoài bún thì còn có thể nấu cá rô với bánh đa
 
 
 
Call Now