Cách sơ chế rươi đúng cách để làm món ăn ngon

Đổ rươi ra chậu lớn để làm lông sạch sẽ

Đổ rươi ra chậu lớn để làm lông sạch sẽ

[View full size]
 
Đổ rươi ra chậu lớn để làm lông sạch sẽRươi tết là rươi đông lạnh
 
 
 
Call Now