Cách sơ chế rươi đúng cách để làm món ăn ngon

Rươi tết là rươi đông lạnh

Rươi tết là rươi đông lạnh

[View full size]
 
Đổ rươi ra chậu lớn để làm lông sạch sẽRươi tết là rươi đông lạnh
 
 
 
Call Now