Bảo quản rươi đúng cách

Rươi Tứ Kỳ

Rươi Tứ Kỳ

[View full size]
 
Rươi Tứ KỳRươi đông lạnh
 
 
 
Call Now